بهترین وبلاگ کودکانه
بچه ها هدیه ای از طرف خدا

براستی که کودکان از طرف خدا به ما امانت داده شده اند.ولی ما تا چه حد به این باور داریم . 

 

 

 

 

 

 

 بیاید گلهای باغ زندگیمان را پر پر نکنیم.